Wihaan Pra Mongkhon Bophit

Ảnh: temporarilylost

du lich phap Là nơi cất giữ một bức tượng Phật ngồi bằng đồng khổng lồ lớn nhất ở Thái Lan, nằm gần kề khu cố cung và chùa Phra Si-sanpeth. Công trình từng bị lửa phá hủy nghiêm trọng trong thời kỳ suy sụp của Ayutthaya. Ngày nay, bức tượng được đặt trong một công trình thay thế, tuy không được tinh xảo và đẹp như trước đó nhưng vẫn là một địa điểm hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.du lich anh


Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!